INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

9. zasedání Zastupitelstva

Datum: 28. června 2011

Nadpis článku

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 28.6.2011

Výpis z 9. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Závěrečný účet za rok 2010
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu části technologie s TKR Jašek do 31. 12. 2017
 • Návrh dotací charitativním organizacím a kynologickému klubu pro rok 2011, a to:
  – Svaz neslyšících 1000 Kč
  – Kynologický klub Ratiboř 1000 Kč
  – Centrum pro zdr. postižené 1000 Kč
  – Farní sbor ČCE 5000 Kč
 • Výsledky výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace k akci „Sokolovna Hošťálková – přístavba a stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti“
 • Podání žádosti o dotaci na akci „Sokolovna Hošťálková – přístavba a stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti“
 • uskutečnění rychlostních zkoušek č. 4, 5, 8, 9 a souhlas s objízdnou trasou při Barum Czech Rally Zlín dne 27. 8. 2011
 • Změnu lokality a vypracování projektové dokumentace na Odpadové centrum
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene (VB) na zemní kabelové vedení nízkého napětí (NN) „Hošťálková SO U Uherčáků“
 • Smlouvu o zřízení VB na zemní kabelové vedení NN „Hošťálková č.p. 39 – KwR“
 • Zakoupení pozemku p.č. 932/6 o výměře 582 m2
 • Darování pozemků pod místní komunikací „k Barbořákům“
 • Zaměření chodníku před zámkem a firmou MCR a zřízení věcného břemene (Obec x MCR)
 • Změnu pořizovatele územního plánu obce Hošťálková
 • Darovací smlouvu – Faltová Žaneta – 50 000 Kč
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB s Ing. Macháčkem
 • Podání žádosti o dotaci na akci Posilové vrty pro vodovod Hošťálková
 • Odkoupení parcel na Nivě o výměře 11 769 m2 za 50 000 Kč

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu Ing. Plevové o pronájmu pozemků panu Ondrouškovi v lokalitě „Maruška“
 • Zprávu starosty p.Laštovici o průběhu dražby pozemků p.Hučíka
 • Přehled odvozu odpadů v roce 2010

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Směnu pozemků mezi Obcí a p. Zbrankem

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu, místostarostku a p. Vítka předložením nabídek na zakoupení bagru pro autodopravu
 • Stavební komisi prověřením prodeje obecního pozemku p. č. 2215/12
 • Starostu jednáním ve věci směny pozemků a prodeje kůlny (p. Uhřík a p. Vrablík)

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 9. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích