INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 17°C | Zítra Vítězslav 26°C

8. zasedání Zastupitelstva

Datum: 17. května 2011

Nadpis článku

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 17.5.2011

Výpis z 8. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny za měsíc 4/2011.
 • Inventarizaci k 31. 12. 2010.
 • Použití výtěžku výherních hracích přístrojů ve výši 13 114 Kč na sportovní vyžití.
 • Žádost o směnu pozemků – Pala, Bambušek, polovinu nákladů hradí Obec Hošťálková.
 • Návrh rozdělení dotací sportovním spolkům a ostatním žadatelům v upraveném znění:
  – SK Volejbal Hošťálková 44 000 Kč
  – TJ Sokol Hošťálková, oddíl kopané 36 000 Kč
  – TJ Sokol Hošťálková, oddíl šachů 25 000 Kč
  – TJ Sokol Hošťálková, oddíl šipek 5 000 Kč
 • Opravy místních komunikací v obci dle přílohy č. 1
 • Rozšíření činnosti obce o živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
 • Návrh p.Urbana na změnu územního plánu – zapracovat v rámci připomínkového řízení do nového územním plánu – případné náklady hradí žadatel
 • Rozšíření internetového signálu v lokalitě od Kadlůbku na horní konec obce
 • Smlouvu o dílo na obnovu zeleně v prostoru evangelického a katolického hřbitova, v areálu zámeckého parku a v uličním prostoru osa dům služeb – zámek
 • Zařazení žádosti o finanční příspěvek pro Matici svatohostýnskou do rozpočtu pro rok 2012.
 • Ukončení smlouvy o dílo s TV Beskyd
 • Obnovení nepřetržitého nočního provozu veřejného osvětlení v období květen – září 2011.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Plnění rozpočtu 1-3/2011
 • Zprávu č. 274/2010 o výsledku hospodaření obce Hošťálková za rok 2010
 • Dluhy na nájmech, při uzavírání nových nájemních smluv povinnost složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Prodej pozemků p. Ondrouškovi

Zastupitelstvo obce ULOŽILO:

 • Ing. Plevové jednat s p. Ondrouškem o pronájmu pozemků na Marušce
 • Starostovi nákup lesních pozemků v dražbě dle maximální ceny určené lesním hospodářem, popř. hajným

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 8. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích