INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

7. zasedání Zastupitelstva

Datum: 12. dubna 2011

Nadpis článku

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 12.4.2011

Výpis z 7. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Smlouvu o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/437:Hošťálková, průjezdní úsek, I.etapa“ č.35/11
 • Vypracování projektu MK U Forajtů
 • Delegaci starosty na Valnou hromadu VaK dne 9. 6. 2011, v případě že se starosta nebude moci zúčastnit, pověřuje se místostarostka
 • Kácení stromů ve středu obce u Domu služeb
 • Rozšíření a obnovu evangelického hřbitova a pověřilo starostu jednáním v této věci
 • Změnu dodavatele elektrické energie a pověřilo starostu podpisem smlouvy s firmou Bicorn
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – ing.Macháček Miroslav
 • Žádost ředitele ZŠ Hošťálková o příspěvek na mzdu uklízečky na rok 2011

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Návrh TKR Jašek o KTV po 1. 1. 2012

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost ing.Karla Syptáka o odkoupení parcely č.5296/4
 • Označení obecních vozidel nástřikem loga Obce Hošťálková

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 7. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích