INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 21°C | Zítra Vítězslav 26°C

6. zasedání Zastupitelstva

Datum: 1. března 2011

Nadpis článku

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 1.3.2011

Výpis z 6. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • převod hospodářského výsledku mateřské školky dle návrhu – do rezervního fondu 1 508,68 Kč, do fondu odměn 500 Kč
 • odpisový plán ZŠ na rok 2011 ve výši 194 961 Kč, finanční krytí 26 982 Kč
 • převod hospodářského výsledku ZŠ dle návrhu – do rezervního fondu 3 944,45 Kč, do fondu odměn 3 000 Kč
 • žádost o změnu územního plánu dle návrhu MUDr.David a Jana Halatovi
 • uzavření darovací smlouvy na odkoupení pozemků v místní komunikaci na dolním konci u Vaňků dle GPL
 • prodej parcely č. 1223/4 p.Ivaně Daňové, cena 50 Kč/m2
 • odkoupení lesního pozemku p.č.4911/3 za tržní cenu 9 100 Kč dle znaleckého posudku ing.Zádrapy č.2136/23-11
 • zpracování projektové dokumentace, realizaci a dofinancování Přístavby vstupní části k základní škole, celková cena 242 tis.Kč
 • smlouvu o zajištění nákupu knihovního fondu, částka 13 000 Kč

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • hospodářské výsledky hospodářské činnosti za 1-12/2010
 • hospodářské výsledky rozpočtové činnosti za 1-12/2010
 • žádost p.ředitelky Blizňákové o stavu technického vybavení a budovy mateřské školky
 • stav vymáhání pohledávek -p.J.Krist
 • předložení kroniky obce p.Helenou Baránkovou
 • zajištění opravy komunikace u základní školy
 • informace ohledně Sběrného dvora
 • probíhající výběrové řízení na těžbu dřeva

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • starostu jednáním ve věci odkoupení pozemků za mateřskou školkou
 • místostarostku jednáním ve věci zajištění klubovny oddílu Mladých ochránců přírody
 • p.Hrabovského označením vozidel OÚ

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 6. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích