INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 18°C | Zítra Vítězslav 26°C

5. zasedání Zastupitelstva

Datum: 1. února 2011

Nadpis článku

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 1.2.2011

Výpis z 5. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • OZ schválilo výsledky výběrového řízení – vítěznou firmu BS Vsetín, na akci Hasičský dům v Hošťálkové – Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu.
 • OZ schválilo navýšení ceny lomového kamene a poskytování slev dle přílohy č.1 od 1. 2. 2011
 • OZ schválilo pověření zástupců obce Hošťálková do pracovní skupiny Kabelová televize – digitální televizní a rozhlasové vysílání ve složení: starosta, místostarosta, ing.Jiří Krchňák.
 • OZ schválilo budování cyklostezek /Končiny, Kuželek/ v rámci programu „Přeshraniční spolupráce“ a dofinancování z rozpočtu obce.
 • OZ schválilo průjezd historických vozidel obcí Hošťálková dne 20. 8. 2011.
 • OZ schválilo směnu pozemků Obec – Sedláčková – 47 m2 dle návrhu.
 • OZ schválilo odkoupení lesních pozemků p.č PK 4915, 4924/4 a 4928/1 za tržní cenu 240 000 Kč, dle znaleckého posudku ing.Zádrapy č.2125/12-11.
 • OZ schválilo návrh p.Petra Kostky na změnu ÚP .
 • OZ schválilo darovací smlouvy pro Obec Hošťálková – p.č.94/8
 • OZ schválilo dofinancování akce „Bezpečnostní řetízky pro seniory“ z vlastních prostředků v min. výši 10 % celkových nákladů projektu.
 • Mandátní smlouvu s firmou Envipartner, s.r.o. – autorský dozor na realizaci akce Protipovodňová opatření obce Hošťálková
 • Smlouvu o dílo s firmou Envipartner, s.r.o. – vytvoření dig. Povodňového plánu obce Hošťálková na realizaci akce Protipovodňová opatření obce Hošťálková
 • Smlouvu o dílo s firmou Envipartner, s.r.o. – informační tabule – trvalá pamětní deska na realizaci akce Protipovodňová opatření obce Hošťálková

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Převod podílů v komunikacích p.č.142 a 5394 na Obec

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informaci starosty obce o prohlášení ke kritické dopravní situaci v regionu.
 • Informaci starosty obce o nabídce obce Držková na odkoupení komunikace a zřízení věcného břemene pro obec Hošťálková.
 • Zájem občanů o připojení na kanalizaci v rámci 5.stavby

Zastupitelstvo obce ULOŽILO:

 • Ing. Plevová předložit na příštím zasedání ZO kroniku obce.
 • Ing. Plevové jednat ve věci opravy cesty u školy.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 5. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích