INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. května 2024 a svátek má Zbyšek 9°C | Zítra Monika 20°C

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V MIKROREGIONU STŘEDNÍ VSETÍNSKO


Projekt Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko podpořený z Operačního programu Životní prostřední 2021-2027, Reg. č. CZ.05.01.05/XX/22_024/0000712

logo

Hlavním cílem tohoto projektu bylo:
- pořízení vratného a znovupoužitelného nádobí na akce pořádané v obcích mikroregionu Střední Vsetínsko 
- řešení přechodu na oběhové hospodářství s využitím těchto opatření:

 • Kompostéry a štěpkovače pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu.
 • Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, včetně jejich údržby, tzn. pořízení vratných kelímků, porcelánového nádobí, příborů vč. jejich údržby pomocí profesionálních rychlomyček a také systému ukládání.
 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů, zefektivnění systému odděleného sběru/svozu KO, včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů "Pay-as-You-Throw"

Na základě analýzy celého území bylo navrhnuto řešení, které je „ušito na míru“ našemu území. Byl zhodnocen současný stav nakládání s odpady v jednotlivých obcích, do úvahy se vzal počet obyvatel, rozloha, dojezdové vzdálenosti, počet a rozsah pořádaných akcí. Všechny tyto atributy byly zhodnoceny a byla zvolena vhodná kombinace opatření.

Do 10-ti obcí mikroregionu Střední Vsetínsko bylo celkem pořízeno:

 • 1 380 kompostérů
 • 19 profesionálních rychlomyček
 • více než 2 000 jídelních a příborových sad
 • 20 800 vratných 0,5l kelímků
 • 5 500 vratných termo 0,2l kelímků
 • Drtič větví
 • Re-use centrum
 • Sklolaminátové kontejnery

Celkové výdaje projektu jsou 11 644 788,62 Kč při schválené míře podpory 84%.

Podíl 10,43 % na projektu činí:1.214.497,72 Kč.

Vlastní příspěvek Hošťálkové ve výši 16-ti % činí:  194 319,64 Kč.

publicita

Sledujte nás i na sociálních sítích