INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 22. února 2024 a svátek má Petr 4°C | Zítra Svatopluk 6°C

Úřední deska

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dokument je archivován

Nadpis článku

D R A Ž E B N Í   V Y H L Á Š K A


Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc, který byl pověřen provedením exekuce pověřením č.j.28 EXE 687/2022-9 ze dne 03.05.2022, které vydal Okresní soud v Přerově, k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu, kterým je: výkaz nedoplatků, který vydal (vyhotovil) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j. 9242200074 dne 20.01.2022, pro oprávněného:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha,
proti povinnému:
Jiří Fila, nar. 05.07.1962, IČ 42058732, bytem Lazníčky č.p. 48, 751 25 Lazníčky,

ve výši: 62.684,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny,
r o z h o d l   t a k t o :
I. Nařizuje se 1. dražba, která se uskuteční dne 27.04.2023 v 08:30 hodin, elektronicky prostřednictvím aplikace
na internetovém portálu: www.portaldrazeb.cz

Soubory ke stažení

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Sledujte nás i na sociálních sítích