INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. června 2024 a svátek má Květa 18°C | Zítra Alois 28°C

SHRNUTÍ Z VALNÉ HROMADY Honebního společenstva Hošťálková

14. března 2023 | Honební společenstvo

Honební společenstvo

Nadpis článku

Vážení občané, vlastníci pozemků, členové Honebního společenstva,

jistě řada z vás v posledních dnech zaznamenala dění kolem místního Mysliveckého spolku - resp. kolem Honebního společenstva Hošťálková. Proto si vám dovoluji toto dění krátce shrnout, jelikož máme čerstvě po Valné hromadě, která se konala v pátek 10. 3. 2023 od 16:00 hod. v sokolovně.
Mnozí jste doposud možná ani netušili, že se svým pozemkem do nějakého honebního společenstva (HS) patrně spadáte, a tak není divu, že jste mohli být v rozpacích, když za vámi chodili zástupci jednotlivých stran s vysvětlováním a následně s pozvánkami na již zmíněnou valnou hromadu. Hlavním důvodem pro svolání valné hromady byla končící smlouva o nájmu honitby pro Myslivecký spolek Grúň.
Honební společenstvo sdružuje většinu vlastníků pozemků v honitbě, je tzv. držitelem honitby Hošťálková a rozhoduje o tom, jak bude honitba využita. Ne všichni vlastníci půdy jsou členové honebního společenstva, a to ze dvou důvodů – buď je jejich pozemek nehonební (zastavěná plocha, oplocené pozemky a pod), nebo nikdy do honebního společenstva nevstoupil, nebo vystoupil, a je tzv. přičleněný a nemá právo se účastnit jednání valné hromady.
Myslivecký spolek je dobrovolným svazkem členů a je tvořen myslivci z řad občanů obce, Myslivecký spolek Grúň Hošťálková vykonává v honitbě Hošťálková právo myslivosti.
Jde tedy o dvě různé právnické osoby.
Ještě před začátkem valné hromady honebního společenstva bylo zapotřebí udělat prezenci zúčastněných členů a hlavně evidenci jim přidělených plných mocí. Nikdo však neočekával, že tato činnost může trvat několik hodin. Nebýt šikovnosti a preciznosti pracovnic obecního úřadu, v čele s paní místostarostkou Janou Plevovou, tak bychom to řešili snad ještě dodnes.
Samotné jednání započalo ihned po zaevidování všech hlasů. Po zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, jsme slyšeli pár slov starosty honebního společenstva pana Štěpána Maliny. Poté byly navrženy změny ve stanovách. Šlo pouze o drobné úpravy.
V jednom z dalších bodů se hlasovalo o přijetí nových členů HS. Z celkem 4 žádostí bylo schváleno přijetí Obce Hošťálková a Lesů Tomáše Bati, naopak nepřijati byli pan Michal Zubíček a pan Jan Surý.
Dalším bodem bylo zvolení výboru honebního společenstva. Schváleno bylo 5 zástupců, a to honební starosta HS Petr Daňa, místostarosta HS Radek Surý a další členové: Petr Blizňák, Josef Zemánek a Petr Laštovica.
Nakonec jsme se dostali k hlavnímu bodu programu, a to rozhodnutí o využití honitby a o nájmu honitby na období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2033. Celkem byly podány 2 nabídky. Jedna od stávajícího nájemce MS Grúň s nájmem 70 000,- ročně, druhá od pana Vladimíra Buriánka z Křižanovic u Vyškova s nájmem 400 000,- ročně.
I přes zajímavou nabídku pana Buriánka valná hromada odsouhlasila drtivou většinou nabídku MS Grúň Hošťálková.
Jsem přesvědčen, že honitbu by měli obhospodařovat lidé z obce Hošťálkové, místní myslivci, kteří po generace udržují tento tradiční spolek. Místní myslivci fungují již více než 90 let, pro obec a občany zajišťují myslivecký ples, výlet s myslivci, dětský den, posezení pro členy honebního společenstva.  V případě p. Buriánka by nejspíše šlo jen o cizí lidi, kteří nemají ponětí nejen o místní krajině a zvycích, ale i o akcích, které pro nás pořádají naši myslivci.
Ne vždy je správné nepřijmout nejvyšší nabídku, proto chci za toto rozhodnutí poděkovat všem zúčastněným na valné hromadě, kteří zachovali chladnou hlavu a uvědomili si vážnost rozhodnutí, které učinili.
Dále patří opravdu velké poděkování OÚ Hošťálková v čele s paní Ing. Janou Plevovou, a to za profesionální a bezchybnou organizaci celé VH. Také děkuji panu Štěpánu Malinovi za léta jeho práce pro honební společenstvo, která jistě nebyla jednoduchá, jsme však odhodláni v této práci náležitě a svědomitě pokračovat.

Oficiální zápis z jednání Valné hromady bude brzy zveřejněn na úřední desce OÚ Hošťálková.

S pozdravem za honební společenstvo

Petr Daňa, nově zvolený honební starosta

 

 

Soubory ke stažení

Vyjádření HSH

Sledujte nás i na sociálních sítích