INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 25. května 2024 a svátek má Viola 21°C | Zítra Filip 22°C

ZAPOJENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HOŠŤÁLKOVÁ DO STÁVKY

Datum: 27. listopadu 2023

Mateřská škola

Nadpis článku

stávka

Vážení rodiče,
jistě sledujete události posledních dnů, zejména v oblasti školské problematiky. Jsme znepokojeni tím, co se kolem nás děje, proto se zaměstnanci MŠ rozhodli do plánované stávky zapojit. Co nás k tomu vede?

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství.

Jedná se především o:
● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství (pro plánování kvality potřebujeme jistotu, ne chaotické změny a nepředvídatelnost).
● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol (zajisté registrujete dlouhodobé problémy v oblasti správních zaměstnanců).
● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové, apod.).
● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky (dělení hodin, tříd).
● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti (vyvolává kontroverze a odebírá peníze na další personál školy, neboť objem přidělených prostředků se v podstatě nemění).
● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod., neboť již dva roky se převádějí prostředky z platů pracovníků na povinné státem hrazené výdaje).
Z výše uvedených důvodů zaměstnanci mateřské školy využijí své ústavní právo a zúčastní se plánované stávky dne 27. 11. 2023. Protože, jako ředitelka školy, nebudu schopna zajistit provoz školy, avizuji přerušení provozu mateřské školy po dobu stávky.
Věřím, že toto rozhodnutí přijmete s pochopením, neboť se stavíme právě za Vaše děti a jejich budoucnost. Není naším cílem "brát si Vaše děti jako rukojmí", nicméně jsme přesvědčeni, že současná situace je vážná. O případných změnách a dalším vývoji budeme včas informovat.

Mgr. Jitka Sobotková, ředitelka školy

Sledujte nás i na sociálních sítích