INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 4. října 2023 a svátek má František 16°C | Zítra Eliška 17°C

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

24. května 2022 | Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Nadpis článku

Každý z nás při většině činností produkuje odpady. Bez správného nakládání s nimi bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tedy ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila, tak je čeká recyklace a nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Stačí odpad hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Tím se nám také uvolní místo v koši na směsný odpad. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice. Abychom nemuseli odpady vynášet příliš často, měli bychom vyhazovat prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší.

V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti, odpad z odpadkových košů na ulici, údržby chodníků, cest a zeleně nebo odpady ze hřbitovů.  Podle sběru ho rozdělujeme na směsný a tříděný. Vytřídit můžeme většinu z jeho celkového objemu. Pro tříděný sběr obvykle slouží barevné kontejnery. Na kontejnerech vždy najdeme nálepku, kde je názorně uvedeno, co tam patří. Směsný odpad má pak místo v černém kontejneru (popelnici). Ten obvykle končí svou pouť na skládkách nebo v zařízeních pro energetické využití odpadů. Každá obec si sama stanovuje, jak s komunálním odpadem nakládat a to vyhláškou, kterou je třeba dodržovat.

Základní informace pro správné třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

ANO - fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, další výrobky z plastů a pěnový polystyren v menších kusech.

NE - mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Papír - modrý kontejner

ANO - časopisy, noviny, sešity, rozložené či sešlápnuté krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, obálky s fóliovými okýnky, bublinkové obálky bez plastového vnitřku či papír s kancelářskými sponkami.

NE - uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír a použité dětské pleny.

Sklo - zelený kontejner

ANO - jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, sklo z oken a ze dveří.

NE - keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Nápojový karton – oranžový kontejner

ANO - krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE - „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Kovy – šedý kontejner

ANO - drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit (plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady).

NE - plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy (olovo či rtuť).

Použitý textil – bílý kontejner

ANO - veškeré  nepoškozené oděvy, obuv v zavázané igelitové tašce, kabelky, batohy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, péřové přikrývky, polštáře a deky, záclony, závěsy a látky minimálně 1 m2.

NE - znečištěný a vlhký textil a nevyhovující obuv.

Nebezpečný odpad

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být ukládány do speciálních nádob v odpadovém centru. Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.

Vysloužilá elektrozařízení, světelné zdroje a baterie – červený kontejner

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče, světelné zdroje (lineární zářivky, kompaktní zářivky, výbojky, LED žárovky a běžné přímo žhavené a halogenové žárovky) podléhají tzv. „zpětnému odběru", třídění probíhá v odpadovém centru, drobné elektrospotřebiče lze vhodit do červeného kontejneru.

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející z údržby zahrad či kuchyní. Bioodpady jsou většinou řešeny kompostéry v jednotlivých rodinných domech. V letním období lze bioodpad uložit do velkoobjemových kontejnerů označených nápisem „zeleň“.

Předcházení vzniku odpadu

Každý je povinen předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Je na každém z nás, kolik odpadů vyprodukujeme. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně:

  • kompostujte biologicky rozložitelný materiál
  • neplýtvejte jídlem, nenakupujte zbytečné věci
  • snižte množství letáků ve schránce pomocí nápisu „nevhazujte letáky, prosím“
  • omezte zbytečné obaly a výrobky na jedno použití, kupujte výrobky v recyklovaných obalech
  • pijte vodu z kohoutku a ne z PET lahví
  • nepotřebným věcem dejte druhý život, můžete je opravit, půjčit nebo darovat
  • preferujte výrobky, které nejsou na jedno použití

Za odpovědný přístup ke třídění odpadů mockrát děkujeme.

Sledujte nás i na sociálních sítích