INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 24. dubna 2024 a svátek má Jiří 3°C | Zítra Marek 9°C

PASTORAČNÍ PLÁN NA ROK 2024

14. února 2024 | Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost

Nadpis článku

26. až 27. leden a 10. i 23. únor 2024 - kurz pro nové lektory na Vsetíně

3. 2. - Hromnice: žehnání svíček + svatoblažejovské požehnání.
4. 2. Předání svíček dětem 1. přijímajícím
7. 2. - Dětská mše sv.

Zahájení postní doby u mši sv. sypaní popelem: Hošťálková: středa 15.2.
Křížové cesty v postní době – vždy přede mši sv.

 9. 3. - Pržno - Postní duchovní obnova na faře v Pržně, pod vedením  o. Jana Jakuboviče CM, zahájeni pobožnosti k P. Marii Ustavičné pomoci.
10. 3. - Poutní Křížová cesta od fary v Hošťálkové na Troják.
20. 3. - Dětská mše sv. + křížová cesta děti 1.přijímající s rodiči, v Hošťálkové.

Velikonoční Triduum a Hod Boží velikonoční
28. 3. Zelený čtvrtek – mše sv. na památku večeře Páně.
29. 3. Velký pátek – před obřady křížová cesta, po novéna k Božímu milosrdenství
30. 3. Bílá sobota – adorace Božího hrobu,ve všech kostelích. Obřady: v Hošťálkové ve 21,30   
31. 3. Hod Boží velikonoční – při mších sv. žehnání pokrmů:  11,00.
24. 4. - Dětská mše sv.

Májové pobožnosti v květnu. 
4. 5. - Mariánská pobožnost k P.M. UP a 1.sv. zpověď před 1.sv. přijímáním
5. 5. - Předání dětem knížky: Cestička k Bohu

Květnový - Farní výlet (5. 5.- 7. 5. Litoměřice a okolí)
15. 5. - Dětská mše sv.
16. 5. - Dekanská schůze na faře v Hošťálkové.
26. 5. - Slavnost 1. sv. přijímání v Hošťálkové.
29.5. -  Slavnost Těla a Krve Páně: Hošťálková – jenom mše sv. (Pržno – průvod ke 4. oltářům: neděle 2.6.)

Červnové akce
8. 6. - Pouť na sv. Hostýn a mariánská pobožnost k PM UP.
19. 6. - ukončení dětských mši sv. táborákem v Hošťálkové

O prázdninách
19. 8. - Adorační den farnosti Hošťálková, den modliteb za bohoslovce. 
25. 8. - Pouť a 160. výročí samostatné farnosti v Růžďce.
31. 8. - od 14 h obecní Dožínky v zámeckém areálu (zapojí se: myslivci, včelaří, zemědělci, chovatelé a OÚ)

Zahájeni školního roku a pouť
1. 9. - Farní Dožínky v Hošťálkové, s programem ve farní zahradě( budou pozvání zástupci obce a spolky. Ev.sbor bude je mít také u sebe)
8. 9. - Pouť v Pržně.
14. 9. - Pout v Hošťálkové.

Říjnové akce
4. 10. - Jednodenní pouť do Loštic + Mariánská pobožnost k P.M. UP
19. 10. -  Děkanátní pouť do Zašové za obnovu rodin a kněžská povoláni.   
20. 10. - misijní neděle i misijní koláč

Listopad – dušičkový týden
(Pátek 1.11.: Pržno; Sobota 2. 11.: Růžďka a Neděle 3.11. Hošťálková).
24. 11. - Slavnost Ježíše Krista Krále. Obnova ministrantských slibů, společný oběd.
Adventní + Vánoce( mše sv. budou stejně, jako v minulých letech večer při lampičkách).

7. 12. -  Sv. Mikuláš
24. 12.(úterý) - „Půlnoční“ ve 23,00  v Pržně(bez sboru), v Hošťálkové ve 20,00(zpívá sbor), Hod vánoční: v 11,00 h Hošťálková(zpívá schola)
29. 12. - Obnovení manželský slibů o svátku Svaté rodiny.
31. 12. - Pobožnosti na ukončení roku 2024.

Plán ve spoluprací s pastoračními členy farnosti, evangelickým farářem a vedením obci byl vypracován P. Jerzym Piotrem Szwarcem, farářem

Sledujte nás i na sociálních sítích