INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 9°C | Zítra Jana 18°C

Realizované projekty

-
Rok 2022

OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Program dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-22
OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH Hošťálková

NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

Cílem projektu je NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ. Pořízení tohoto vybavení zkvalitní vybavenost JSDH Hošťálková a zvýší její efektivitu a akceschopnost při boji s nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami a pro odstraňování důsledků spojených s orkány větrnými smrštěmi. Dotační projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

ROZVOJ A ZLEPŠENÍ komunikace s veřejností

Projekt Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866) je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE Hošťálková

Do roku 2021 obec využívala zastaralý vyrozumívací systém na analogové frekvenci. Tento signál již nebyl kvalitní a množili se nám poruchy celého systému. Taktéž si občané ztěžovali na špatnou kvalitu hlášení, které bylo zatíženo šumem. Proto se obec rozhodla realizovat projekt PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ . Předmětem podpory tohoto projektu je modernizace lokálního vyrozumívacího varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Projektem byly uvedeny do provozu modernizované hlásiče s digitální frekvencí a obousměrnou komunikací. Zlepšila se kvalita signálu. Součástí dodávky byl i záložní zdroj systému při výpadku elektrické energie. Náklady na projekt činili 1 640 000 Kč a práce se po výběrovém řízení ujala fa. Ondrejka s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI Hošťálková

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ v obci Hošťálková se donedávna nacházel rodinný dům č.p. 169, který vykazoval defekty nevyhovující standardům bydlení. Navíc se spolumajitel zřejmě dostal finančních potíží a nemovitost byla zatížena exekuční dražbou. V roce 2018 se proto rozhodlo zastupitelstvo obce nemovitost získat a zřídit tak bydlení pro velké množství žadatelů o byt. Polovinu nemovitosti získala obec v dražbě a druhou od insolventního správce původního spolumajitele. Zastupitelstvo se dále usneslo, že využije státní dotace na pořízení sociálního bydlení. Byl proto připraven a realizován projekt na výstavbu čtyř bytových jednotek. Realizace se zhostila stavební firma místního Martina Červenky. Výsledkem jsou čtyři moderní byty s průměrnou výměrou přes 50m2. K dispozici budou mít noví nájemníci i menši oplocenou zahradu a parkovací stání. v současnosti jsou stavební práce na objektu dokončeny a čeká nás pouze vybudování zahradního domku a dokončení zeleně. Celá stavba vyšla na 6 650 000 Kč a stavba byla dotačně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu.

Sledujte nás i na sociálních sítích