INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 4. října 2022 a svátek má František 7°C | Zítra Eliška 16°C

Úřední deska

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 2022

Dokument je archivován

Nadpis článku

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

Starosta obce  Hošťálková dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,  o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonu, oznamuje:

  1. Volby se uskuteční:
  • pátek 23. září v době od 14:00 do 22:00 hodin,
  • sobota 24. září v době od 08:00 do 14:00 hodin.
  1. Místem konání ve volebním okrsku č. 1 je obřadní místnost obecního úřadu Hošťálková č.p. 3, 756 22. Místnost není bezbariérová. Imobilní občané mají možnost hlasovat do pojízdné urny.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 
  3. Hlasovací lístky budou dodány voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
  4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu v hlasovací místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Sledujte nás i na sociálních sítích