INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 4. února 2023 a svátek má Jarmila 2°C | Zítra Dobromila -5°C

Úřední deska

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 2023

Nadpis článku

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

Starosta obce  Hošťálková dle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

  1. Volby se uskuteční:
  • v pátek 13. ledna v době od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu 14. ledna v době od 08:00 do 14:00 hodin

Případné II. kolo se uskuteční:

  • v pátek 27. ledna v době od 14:00 do 22:00 hodin,
  • v sobotu 28. ledna v době od 08:00 do 14:00 hodin
  1. Místem konání ve volebním okrsku č. 1 je obřadní místnost obecního úřadu Hošťálková č.p. 3, 756 22. Místnost není bezbariérová. Imobilní občané mají možnost hlasovat do pojízdné urny.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským nebo cestovním průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti výše uvedenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  3. Hlasovací lístky budou dodány voliči nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu v hlasovací místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Hošťálkové dne 20.12.2022

Petr Laštovica, starosta obce

Sledujte nás i na sociálních sítích