INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Čtvrtek 20. ledna 2022 a svátek má Ilona 2°C | Zítra Běla -3°C

Vítejte v HOŠŤÁLKOVÉ

OPRAVA POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY AP20, účel pojektu je financování generální opravy požární automobilové plošiny AP20 Š706 JSDH Hošťálková. Zdůvodnění projektu - AP20 JSDH Hošťálková je nepostradatelnou a jedinou technikou podobného charakteru v jednotkách SDH v širokém okolí. AP 20 je určena k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje JPO a jako taková plní úkoly JSDH obcí při živelních pohromách a mimořádných událostech. Generální opravou se zlepší technický stav plošiny a tím se předpokládá efektivnější zásah u požárů budov či větších objektů, dále při likvidaci následků přírodních větrných pohrom. Uskutečnění opravy lze očekávat eliminaci technických závad zejména na ovládacích, mechanických a hydraulických prvcích plošiny. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

Projekt PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ MŠ HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, kdy díky rozšíření stávající MŠ Hošťálková o novou budovu dojde k vytvoření další dvou tříd v MŠ a k jejich následnému vybavení.

Obec Hošťálková získala od Nadace Agrofert dar jako účelově vázanou peněžní částku ve výši 50.000 Kč. Uvedený dar je poskytnut na základě žádosti obdarovaného a konkrétně se jedná o 2 ks dýchacích přístrojů PSS 4000 Dräger, včetně plicní automatiky a masky.

Projekt OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ – HLAVNÍ PRŮČELÍ A RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÝCH PRVKŮ FASÁDY byl finančně podpořen v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, rok 2019

Projekt VYBAVENÍ PRO EXTRÉMNÍ SITUACE JSDH HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je dovybavení jednotky SDH Hošťálková pracovní čtyřkolkou včetně příslušenství. Naplnění tohoto cíle povede ke zvýšení akceschopnosti SDH.

 

Projekt OPRAVA BALKONU NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ byl finančně podpořen Zlínským krajem v rámci programu KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

Projekt ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 580 – 587, HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu, který má 8 vchodů. Jedná se o bytový dům č.p. 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 v Hošťálkové.

Projekt REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 575 V HOŠŤÁLKOVÉ byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Při rekonstrukci byla vyměněna střešní krytina, opravena fasáda budovy a v jednotlivých nájemních bytech vyměněny okna, dveře, balkony a topné soustavy.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VODOVODU HOŠŤÁLKOVÁ – V SELCOCH je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

autor Hošťálková
datum 13.01.2022

SOUTĚŽ O "NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU 2021" - VYHODNOCENÍ

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 12.01.2022

Přístavba VÝTAHU

V září 2021 se začalo s výstavbou výtahu v Domě služeb.

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 03.01.2022

POPLATKY SPLATNÉ V ROCE 2022

Poplatky v hotovosti budou vybírány od 10. 01. 2022 a jsou splatné do konce dubna roku 2022.

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 27.12.2021

INFORMACE k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022

Finanční úřad pro Zlínský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 27.12.2021

PF 2022

K přání poklidného roku 2022 připojujeme i poděkování za Vaši důvěru

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 19.12.2021

INFORMAČNÍ LETÁKY k africkému moru prasat a k ptačí chřipce

Státní veterinární správa informuje občany.

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 17.12.2021

PROVOZ během vánočních svátků 2021

Provoz obecního úřadu a sběrného dvoru během vánočních svátku 2021

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 15.12.2021

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 10.12.2021

REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Informace pro občany od Katastrálního úřadu pro ZK, Katastrální pracoviště Vsetín

Číst celý příspěvek
autor Knihovna
datum 09.12.2021

KNIHOVNA - Výpůjční doba během vánočních svátků 2021

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 09.12.2021

POZVÁNKA na 25. jednání OZ

25. zasedání obecního zastupitelstva obce Hošťálková se uskuteční ve úterý 14. 12. 2021 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Hošťálková

Číst celý příspěvek
autor Hošťálková
datum 09.12.2021

Soutěž O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU 2021

Číst celý příspěvek

Akce a události

Videozpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obechostalkova

Sledujte nás i na sociálních sítích