INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 18. července 2024 a svátek má Drahomíra 25°C | Zítra Čeněk 25°C

Vítejte v HOŠŤÁLKOVÉ

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny a školního klubu. K dosažení tohoto cíle dojde právě samotnou realizací těchto aktivit projektu: provedení nástavby 3. NP pavilonu mimoškolní výchovy včetně zajištění bezbariérovosti celého objektu, pořízení vybavení školní družiny a školního klubu, rozšíření konektivity nástavby 3. NP pavilonu a pořízení fotovoltaické elektrárny na střechu provedené nástavby.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Logo projektu NÁSTAVBA PAVILONU ZŠ Hošťálková

Dotační akce TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVA CAS JSDH Hošťálková je spolufinancována ZLÍNSKÝM KRAJEM

Logo projektu TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVA CAS JSDH Hošťálková

Projekt Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko podpořený z Operačního programu Životní prostřední 2021-2027, Reg. č. CZ.05.01.05/XX/22_024/0000712

Logo projektu PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V MIKROREGIONU STŘEDNÍ VSETÍNSKO

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Program dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-22 OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH Hošťálková

Logo projektu OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH

Cílem projektu je NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ. Pořízení tohoto vybavení zkvalitní vybavenost JSDH Hošťálková a zvýší její efektivitu a akceschopnost při boji s nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami a pro odstraňování důsledků spojených s orkány větrnými smrštěmi. Dotační projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Logo projektu NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

Projekt Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866) je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost.

Logo projektu ROZVOJ A ZLEPŠENÍ komunikace s veřejností

Do roku 2021 obec využívala zastaralý vyrozumívací systém na analogové frekvenci. Tento signál již nebyl kvalitní a množili se nám poruchy celého systému. Taktéž si občané ztěžovali na špatnou kvalitu hlášení, které bylo zatíženo šumem. Proto se obec rozhodla realizovat projekt PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ . Předmětem podpory tohoto projektu je modernizace lokálního vyrozumívacího varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Projektem byly uvedeny do provozu modernizované hlásiče s digitální frekvencí a obousměrnou komunikací. Zlepšila se kvalita signálu. Součástí dodávky byl i záložní zdroj systému při výpadku elektrické energie. Náklady na projekt činili 1 640 000 Kč a práce se po výběrovém řízení ujala fa. Ondrejka s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

Logo projektu PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE Hošťálková

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ v obci Hošťálková se donedávna nacházel rodinný dům č.p. 169, který vykazoval defekty nevyhovující standardům bydlení. Navíc se spolumajitel zřejmě dostal finančních potíží a nemovitost byla zatížena exekuční dražbou. V roce 2018 se proto rozhodlo zastupitelstvo obce nemovitost získat a zřídit tak bydlení pro velké množství žadatelů o byt. Polovinu nemovitosti získala obec v dražbě a druhou od insolventního správce původního spolumajitele. Zastupitelstvo se dále usneslo, že využije státní dotace na pořízení sociálního bydlení. Byl proto připraven a realizován projekt na výstavbu čtyř bytových jednotek. Realizace se zhostila stavební firma místního Martina Červenky. Výsledkem jsou čtyři moderní byty s průměrnou výměrou přes 50m2. K dispozici budou mít noví nájemníci i menši oplocenou zahradu a parkovací stání. v současnosti jsou stavební práce na objektu dokončeny a čeká nás pouze vybudování zahradního domku a dokončení zeleně. Celá stavba vyšla na 6 650 000 Kč a stavba byla dotačně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu.

Logo projektu SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI Hošťálková

OPRAVA POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY AP20, účel pojektu je financování generální opravy požární automobilové plošiny AP20 Š706 JSDH Hošťálková. Zdůvodnění projektu - AP20 JSDH Hošťálková je nepostradatelnou a jedinou technikou podobného charakteru v jednotkách SDH v širokém okolí. AP 20 je určena k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje JPO a jako taková plní úkoly JSDH obcí při živelních pohromách a mimořádných událostech. Generální opravou se zlepší technický stav plošiny a tím se předpokládá efektivnější zásah u požárů budov či větších objektů, dále při likvidaci následků přírodních větrných pohrom. Uskutečnění opravy lze očekávat eliminaci technických závad zejména na ovládacích, mechanických a hydraulických prvcích plošiny. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

Logo projektu OPRAVA POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY AP20

Projekt PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ MŠ HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, kdy díky rozšíření stávající MŠ Hošťálková o novou budovu dojde k vytvoření další dvou tříd v MŠ a k jejich následnému vybavení.

Logo projektu PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ MŠ HOŠŤÁLKOVÁ

Předmětem podpory projetku PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací je 231 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a obec digitálním povodňovým plánem. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Logo projektu PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ

Obec Hošťálková získala od Nadace Agrofert dar jako účelově vázanou peněžní částku ve výši 50.000 Kč. Uvedený dar je poskytnut na základě žádosti obdarovaného a konkrétně se jedná o 2 ks dýchacích přístrojů PSS 4000 Dräger, včetně plicní automatiky a masky.

Logo projektu POŘÍZENÍ DÝCHACÍ TECHNIKY PRO JEDNOTKU SDH Hošťálková

Projekt OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ – HLAVNÍ PRŮČELÍ A RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÝCH PRVKŮ FASÁDY byl finančně podpořen v rámci programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, rok 2019

Logo projektu OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ – HLAVNÍ PRŮČELÍ A RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÝCH PRVKŮ FASÁDY

Projekt VYBAVENÍ PRO EXTRÉMNÍ SITUACE JSDH HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je dovybavení jednotky SDH Hošťálková pracovní čtyřkolkou včetně příslušenství. Naplnění tohoto cíle povede ke zvýšení akceschopnosti SDH.

 

Logo projektu VYBAVENÍ PRO EXTRÉMNÍ SITUACE JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

Projekt OPRAVA BALKONU NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ byl finančně podpořen Zlínským krajem v rámci programu KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

Logo projektu OPRAVA BALKONU NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ

Projekt ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 580 – 587, HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu, který má 8 vchodů. Jedná se o bytový dům č.p. 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 v Hošťálkové.

Logo projektu ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 580 – 587, HOŠŤÁLKOVÁ

Projekt REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 575 V HOŠŤÁLKOVÉ byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Při rekonstrukci byla vyměněna střešní krytina, opravena fasáda budovy a v jednotlivých nájemních bytech vyměněny okna, dveře, balkony a topné soustavy.

Logo projektu REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p. 575 V HOŠŤÁLKOVÉ

Projekt ROZŠÍŘENÍ VODOVODU HOŠŤÁLKOVÁ – V SELCOCH je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu ROZŠÍŘENÍ VODOVODU HOŠŤÁLKOVÁ - V SELCOCH
autor Hasiči
datum 08.04.2024

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 08.04.2024

LETNÍ HASIČSKÁ ZÁBAVA 2024

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 06.02.2024

HASIČSKÝ PLES

sobota 24. února 2024 od 20:00, sokolovna

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 01.03.2023

HASIČSKÁ ZÁBAVA - ZRUŠENO

SOBOTA 5. 8. 2023

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 15.02.2023

HASIČSKÝ PLES

sobota 25. února 2023 od 20:00, sokolovna

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 23.09.2022

NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 16.09.2022

ANKETA - DOBROVOLNÝ HASIČ ROKU

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 17.08.2022

POMOC NAŠICH HASIČŮ při hašení požárů v HŘENSKU

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 25.07.2022

HASIČSKÁ ZÁBAVA

pátek 12. 8. 2022 od 20.00

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 21.03.2022

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE

Hasičské velikonoční odpoledne proběhlo 12. 3. 2022 v klubovně hasičkého domu.

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 11.03.2022

HASIČSKÁ ZÁBAVA

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 09.10.2021

Představení zrekonstruované automobilové plošiny

TÉMA: Oficiální představení zrekonstruované automobilové plošiny při příležitosti Putovní kýbl 2021.

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 18.07.2020

Námětové cvičení jednotek SDH

TÉMA: Pátrací akce v těžce přístupném terénu s velkým množstvím pohřešovaných včetně několika těžce raněných.

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 04.07.2020

Hasičská soutěž mládeže ve Velkých Karlovicích

V pátek 3. 7. 2020 se 7 dětí z našeho týmu zúčastnilo soutěže TFA Velké Karlovice - Tísňavy

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 29.06.2020

Hra Plamen v Kunovicích

První pohárová soutěž 28. června 2020 v Kunovicích

Číst celý příspěvek
autor Hasiči
datum 11.06.2020

Materiální pomoc pro obce postižené povodněmi

Hasiči Hošťálková po vzoru jednotek dobrovolných hasičů v Olomouckém kraji vyhlašují materiální sbírku pro osoby postižené lokální povodní v okolí Šumperka a Uničova.

Číst celý příspěvek

Akce a události

Videozpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obechostalkova

Sledujte nás i na sociálních sítích